หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก หน้าแปลนเชื่อมสแตนเลส หน้าแปลนสลิปออน 10k 5k

รายละเอียดสินค้า
หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก หน้าแปลนเชื่อมสแตนเลส หน้าแปลนสลิปออน หน้าแปลนบอด หน้าแปลน10k หน้าแปลน150P หน้าแปลนPN10 หน้าแปลนPN16 หน้าแปลน5K

หจก.ไทยสัมฤทธิ์เอ็นเตอร์ไพรส์

จำหน่าย หน้าแปลนเหล็ก เกรดss400 และ หน้าแปลนสแตนเลส เกรด304 316

- หน้าแปลนเหล็ก : หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก5K ,หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก10k , หน้าแปลนบอดเหล็ก10k , หน้าแปลนหน้ายก , หน้าแปลน150p , หน้าแปลนPN10 , หน้าแปลนPN16 , หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก20K , หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก300P , หน้าแปลนเชื่อมเหล็กPN25 , หน้าแปลนเชื่อมเหล็กPN40 , หน้าแปลนสลิปออน150P , หน้าแปลนสลิปออนPN16 ,หน้าแปลนบอดเหล็ก5K , หน้าแปลนบอดเหล็ก20K , หน้าแปลนบอดเหล็ก150P , หน้าแปลนบอดเหล็ก300P , หน้าแปลนบอดเหล็กPN10 , หน้าแปลนบอดเหล็กPN16 , หน้าแปลนบอดเหล็ก

- หน้าแปลนสแตนเลส : หน้าแปลนเชื่อมสแตนเลส5K ,หน้าแปลนเชื่อมสแตนเลส10k , หน้าแปลนบอดสแตนเลส10k , หน้าแปลนหน้ายก , หน้าแปลน150p , หน้าแปลนPN10 , หน้าแปลนPN16 , หน้าแปลนเชื่อมสแตนเลส20K , หน้าแปลนเชื่อมสแตนเลส300P , หน้าแปลนเชื่อมสแตนเลสPN40 , หน้าแปลนสลิปออน150P , หน้าแปลนสลิปออนPN16 ,หน้าแปลนบอดสแตนเลส5K , หน้าแปลนบอดสแตนเลส20K , หน้าแปลนบอดสแตนเลส150P , หน้าแปลนบอดสแตนเลสPN10 , หน้าแปลนบอดสแตนเลสPN16 , หน้าแปลนบอดสแตนเลส

*** สอบถามราคาสินค้า ระบุ ขนาด และจำนวน ได้เลย
มีราคาปลีก – ราคาส่ง

ติดต่อ TEL : 02-4686468
FAX : 02-4680624
LINE : 095-5965617 (ค้นหาเพื่อนด้วยเบอร์)
E-MAIL : [email protected]